Kukuriček 2024. – Otvoren natječaj

Objavljeno, 2.2.2024.
Kukuriček 2024. – Otvoren natječaj

Udruga Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac raspisuje
NATJEČAJ
za nove skladbe za 22. dječji glazbeni festival „Kukuriček“ koji će se održati u subotu, 8. lipnja 2024. godine.
Upute i pravila za prijavljivanje skladbi.
1. Udruga „Kukurijek“ raspisuje pozivni natječaj za nove skladbe koje će biti izvedene na 22. dječjem glazbenom festivalu „Kukuriček“ 2024. godine.
2. Na natječaj se mogu prijaviti jedino nove neizvođene skladbe.
3. Iznimno mogu biti prijavljene skladbe koje su izvedene izvan granica Republike Hrvatske.
4. Autor, izvođač ili autorski tim koji želi sudjelovati na natječaju, dužan je poslati svoju skladbu najkasnije do 1. travnja 2024. godine na e-mail adresu umjetničkog ravnatelja festivala; davorjendrasic@gmail.com
5. Prijava mora sadržavati:
• Jasno istaknuto ime i prezime autora glazbe, stihova, aranžmana i izvođača
• Notni zapis vokalne dionice s upisanim riječima i harmonijskim simbolima
• Kvalitetnu finalnu snimku za reprodukciju na CD-u
• stihove pjesme
• broj djece izvođača (zbor, solisti, plesne skupine)
• kontakt podatci (ime i prezime, e-mail, br. Telefona)
1. Iznimno je moguće prijaviti skladbu bez izvođača. Ako pristiglu skladbu odabere ocjenjivački sud, u tom slučaju će Organizacijski odbor pokušati pronaći izvođača, a prijavljenu skladbu prihvatiti bez naknade izvođaču i autoru.
2. Stihovi skladbi upućenih na festival trebaju biti pisani hrvatskim književnim jezikom ili u pojedinom dijalektu, ili na nekom drugom stranom jeziku s neograničenim izborom tema. Svaki izvođač koristi svoj materinji jezik.
3. Pojedini skladatelj može sudjelovati na festivalu s najviše tri (3) skladbe, a izvođač s jednom.
4. Skladba upućena na natječaj ne smije biti duža od tri i pol minute (3 min. 30 sec.).
5. Skladatelj jamči jedinstvenost prijavljenog djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova glede prava u pitanjima autorstva, odgovornost snosi skladatelj.
6. Radovi koji ne budu ispunjavali uvjete iz ovog natječaja neće moći sudjelovati u odabiru.
7. Organizacijski odbor će u roku od deset (10) dana od objave natječaja izabrati članove stručnog ocjenjivačkog suda koji će od pristiglih skladbi izabrati one koje ulaze u izbor za izvođenje na festivalu.
8. Skladatelj nema pravo naknadnog povlačenja skladbi odabranih za izvođenje na festivalu.
9. Ako skladatelj naknadno povuče skladbu odabranu za izvođenje, organizator je smije iskoristiti za potrebe festivala te objaviti na nosaču zvuka bez naknade autoru.
10. Slanjem radova na natječaj autori i izvođači prihvaćaju u cijelosti njegove uvjete i prenose pravo na Dječji glazbeni festival „Kukuriček“ da odabranu skladbu:
• Snimi na nosač zvuka ili slike bez posebne naknade izvođačima i autorima.
• Objavi na internetskim stranicama te nosačima zvuka ili slike bez posebne naknade izvođačima i autorima.
• Izradi najavu za emitiranje putem radija i televizije bez naknade izvođačima i autorima.

Rok predaje radova je 1. travnja 2024.
Radovi se šalju na e-mail adresu umjetničkog ravnatelja festivala Kukuriček:
davorjendrasic@gmail.com
s naznakom za „Kukuriček“
Kontakt: Davor Jendrašić
Tel: +385 (0)99 3009974
E-mail: davorjendrasic@gmail.com