Kukurijek i Kukuriček – izabrano rukovodstvo

Objavljeno, 27.1.2011.

Izborna Skupština Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac održana je 17. siječnja 2011. godine. Za predsjednicu Skupštine Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac izabrana je Marijana Markešić koja je ujedno i predsjednik Udruge. Za članove Izvršnog odbora izabrani su Rajko Stilinović, Ivana Jaklin, Ivan Kuštrak, Gabrijela Golub, Davor Jendrašić, Anđelo Jurkas i Zoran Vidaković, dok su za  članove Nadzornog odbora Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac izabrani Sanja Fleis Vidaković, Kristina Benko i Ivan Pleadin.

Sjednica Izvršnog odbora Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac održana je 24. siječnja 2011. godine. Na sjednici su članovi Izvršnog odbora između sebe izabrali predsjednika, tajnika i računopolagača udruge. Za predsjednicu Izvršnog odbora Udruge Dječje glazbene igre „Kukurijek“ Đurđevac izabrana je Gabrijela Golub, za tajnika Zoran Vidaković, dok je za računopolagača izabran Ivan Kuštrak. Izvršni odbor izabrao je užu direkciju festivala Kukuriček. Za direktora festivala izabran je Rajko Stilinović, dok je za umjetničkog ravnatelja festivala izabran Davor Jendrašić.