Natječaj za Kukuriček 2017.

Objavljeno, 22.2.2017.
Natječaj za Kukuriček 2017.

Udruga „Kukurijek“ Đurđevac raspisuje

NATJEČAJ

za nove skladbe za 15. dječji glazbeni festival „Kukuriček“ koji će se održati u subotu 17. lipnja 2017. godine.

Pročitajte upute i pravila za prijavljivanje vaših skladbi.

 1. Udruga „Kukurijek“ raspisuje pozivni natječaj za nove skladbe koje će biti izvedene na 15. dječjem glazbenom festivalu „Kukuriček“ 2017. godine.
 2. Na natječaj se mogu prijaviti jedino nove neizvođene skladbe.
 3. Autor, izvođač ili autorski tim koji želi sudjelovati na natječaju, dužan je poslati svoju skladbu najkasnije do  1. travnja  2017. godine isključivo poštom na adresu umjetničkog ravnatelja festivala; Davor Jendrašić  Ulica grada Vukovara 41, 48 350 Đurđevac, s naznakom za „Kukuriček“
 4. Prijava mora sadržavati:
 5. Jasno istaknuto ime i prezime autora glazbe, stihova, aranžmana i izvođača,
 • Notni zapis vokalne dionice s upisanim riječima i harmonijskim simbolima,
 • Kvalitetnu  finalnu snimku za reprodukciju na CD-u
 • Dva primjerka stihova pjesme
 1.  Iznimno je moguće prijaviti skladbu bez izvođača. Ako pristiglu skladbu odabere ocjenjivački sud, u tom slučaju će Organizacijski odbor pokušati pronaći izvođača, a prijavljenu skladbu prihvatiti bez naknade izvođaču i autoru.
 2.  Stihovi skladbi upućenih na festival trebaju biti pisani hrvatskim književnim jezikom ili u pojedinom dijalektu, ili na nekom drugom stranom jeziku s neograničenim izborom tema.
 3.  Pojedini skladatelj može sudjelovati na natječaju s najviše tri (3) skladbe, a izvođač s jednom.
 4. Skladba upućena na natječaj ne smije biti duža od tri i pol minute (3 min. 30 sec.). U slučaju dužeg trajanja autori dopuštaju organizatoru  da suglasno i zajednički obave kraćenje skladbe.
 5. Skladatelj jamči jedinstvenost prijavljenog djela. U slučaju bilo kakvih sudskih sporova  glede prava  u pitanjima  autorstva, odgovornost snosi skladatelj.
 6. Radovi koji ne budu ispunjavali uvjete iz ovog natječaja neće moći sudjelovati u odabiru.
 7. Organizacijski odbor će u roku od deset (10) dana od objave natječaja izabrati članove stručnog ocjenjivačkog suda koji će od pristiglih skladbi izabrati one koje ulaze u izbor za izvođenje na festivalu.
 8. Skladatelj nema pravo naknadnog povlačenja  skladbi odabranih za izvođenje na festivalu.
 9. Slanjem radova na natječaj autori i izvođači prihvaćaju u cijelosti njegove uvjete i prenose ekskluzivno pravo na Dječji glazbeni festival „Kukuriček“ da odabranu skladbu:
 • Snimi na nosač zvuka ili slike bez posebne naknade izvođačima i autorima za ekskluzivno pravo.
 • Objavi na nosačima zvuka ili slike bez posebne naknade izvođačima i autorima za ekskluzivno pravo.
 • Izradi najavu za emitiranje putem radija i televizije bez naknade izvođačima i autorima.
 1. Organizacijski odbor nema obvezu vratiti primljene nosače zvuka sa skladbama koje se natječu za sudjelovanje na festivalu.

Rok predaje radova je 1. travnja 2017.

Radovi se šalju na adresu:

Davor Jendrašić
Ulica grada Vukovara 41, 48 350 Đurđevac,
s naznakom za „Kukuriček“

Osoba za kontakt: Davor Jendrašić
Tel: +385 (0)99 3009974
Adresa: Ulica grada Vukovara 41, 48 350 Đurđevac
E-mail: davorjendrasic@gmail.com

Prijavnica 2017.