Pobjednici Kukuriček 2013.


GRAND PRIX – POBJEDNIČKA PJESMA FESTIVALA:
PORAKA ­– Marija Cvetanovska (Makedonija)
(M.Sherdenkov)

NAGRADA PUBLIKE:
JEDNA NOTA MALA – Dječji zbor glazbene igraonice Jan Vlašimski (Virovitica)
(D.Premrl – Lj.Tonček – D.Premrl)

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLAZBU: Dean Premrl
Za skladbu: JEDNA NOTA MALA – Dječji zbor glazbene igraonice Jan Vlašimski (Virovitica)
(D.Premrl – Lj.Tonček – D.Premrl)

NAGRADA ZA NAJBOLJI TEKST: Enes Kišević
Za skladbu: VELIK KAO DIJETE – Dorotea Čučak & Petra Pavličić
(N.Banov – E.Kišević – A.Valenčić)

NAGRADA ZA NAJBOLJI ARANŽMAN: Mauro Giorgi
Za skladbu: ODLOMAK VJEČNOSTI – Mirta Krsnik
(B.Krajcar – M.Krsnik – M.Giorgi)